Art. 115. 1.

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Wszystkie materiały na tej stronie, w tym zdjęcia są chronione prawami autorskimi i stanowią… wyłączną własność autora strony oraz osób które udzieliły zezwolenia na wykorzystanie ich wizerunku.

kosmetyka, uroda, zdrowie